Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Na objednávku
  1. Úvod
  2. Sadrokarton
  3. Povrchové úpravy
Slide
Slide
Slide

Sadrokarton / Povrchové úpravy

Povrchové úpravy

Sadrokartónové systémy poskytujú vďaka svojmu rovnému a hladkému povrchu ideálny podklad pre povrchové úpravy. Povrch sadrokartónu je možné upravovať natieraním, maľovaním, tapetovaním, obkladaním alebo dekoračnými omietkami.

Požiadavky na podklad:

Kvalitnou prípravou sadrokartónových obkladov pred samotnou úpravou povrchu, dosiahneme dokonalý vzhľad dosiek a stykov. Tmelené miesta musia byť suché a prípadne zbrúsené, aby boli odstránené možné nerovnosti. Pri zabrusovaní povrchu nesmie dôjsť k poškodeniu kartónu vedľa zatmelených miest. V prípade náterov a použitia tapiet z náročnými požiadavkami na rovnosť podkladov sa doporučuje použiť celoplošné pretmelenie. Celoplošné pretmelenie používame u stropov s nepriamym osvetlením a svetlom pozdĺž plochy a v ďalších netypických prípadoch ako napr. podklad pre lesklé a polomastné nátery. Pred úpravou maľbou je vhodné sadrokartónové a zatmelené plochy ošetriť vhodnou penetráciou, aby sa vyrovnala rozdielna nasiakavosť kartónu a špárovacieho tmelu.

Základný náter:

Na sadrokartónové dosky sa pred ďalšou úpravou povrchu nanáša základný náter (penetrácia) vyhovujúci navrhnutej povrchovej úprave. Ako penetrácie pod nátery alebo omietky sú vhodné základné náterové prostriedky riediteľné vodou. Pred tapetovaním je taktiež nutné naniesť základný náter, či inú penetráciu doporučenú výrobcom použitého lepidla, aby bolo možné neskoršie odstránenie tapiet mokrou cestou. Použitie základného náteru samozrejme aplikujeme aj pod keramické obklady. Základný náter musí pred ďalším spracovaním dostatočne vyschnúť.

Nátery:

Pre povrchovú úpravu sadrokartónových dosiek nátermi sú vhodné disperzné farby na báze akrylátov, nanášané valčekovaním alebo striekaním. Nikdy nepoužívame nátery na báze minerálov a nedoporučujú sa ani tradičné hliníkové nátery.

Omietky:

Na omietanie sadrokartónových dosiek sa používajú sadrové omietky alebo stierky. Stierky sa nanášajú na predom vyspárované dosky. Vytmelené špáry je nutné pred nanesením omietky opatriť základným náterom. Po penetrácii základným náterom môžeme na dosky nanášať aj tenkovrstvé a štruktúrované omietky na minerálnej alebo syntetickej bázi. Aby sme pri aplikácií tenkovrstvých omietok zabránili prípadnej tvorbe trhlín, použijeme v miestach spár vystužené mriežovinové pásy.

Tapety:

Používajú sa všetky obvyklé tapety s využitím tapetovacích lepidiel riediteľných vodou. Pred tapetovaním najprv nanesieme základný náter penetračnou hmotou.

Keramické obklady:

Samotný obklad nezaručuje dostatočnú ochranu dosiek pred vlhkosťou a preto v miestach, kde je predpoklad ostrekovania vodou, (vane, sprchovacie kúty) musíme pred nanesením obkladu aplikovať hydroizolačný náter. Pri zakladaní obkladu je dôležité dodržiavať riadne prevedenie detailov napojenia a stykov jednotlivých konštrukcií. Obklad sa lepí obkladovými lepidlami, ktoré sú výrobcom deklarované k použitiu na sadrokartónové dosky. Dbáme na dostatočnú dobu zaschnutia lepidla. Následne plochu obkladu vyspárujeme a všetky prestupy, rohy ako i napojenie plôch utesníme trvale pružným silikonovým tmelom.